2013. november 25., hétfő

Anatómia tétel 29.

29. feladat.

- a térdizület csontos szerkezete,
- az izület felépítése,
- mozgató rendszere, ráható izmok
- mozgásformák

Térdizület (articulati genus)
Az emberi test legnagyobb méretű és legbonyolultabb felépítésű izülete.

Az izületet alkotja :
közvetlenül - comb- és sípcsont valamint a - patella
csak másodlagosan (a fején szalag tapad) - fibula

Ízfelszínek:
- A femur distalis végrészén található két - hátrafelé erősen kidomborodó - condylusa
- A tibia condylusanak vájulata (homorulatuk sekély, alakjuk nem felel meg a condylusokének)
- a patella nyereg alakú hátulsó izületi felszíne
- "C" alakú rostporcos meniscusok: meniscus medialis, meniscus lateralis

Meniscusok szerepe: kiegyenlítés.

Izületi tok: vaskos és feszes. Bonyolult izületi üreget zár körül.

Izületi üreg: nagy, alakja bonyolult.

Szalagok:
Az ízesülő csontvégeket erős szalagok tartják össze.

Ezek találhatók :
- az izület üregében ( kereszt szalagok )
- kívül, a tokszalagot erősítve (külső szalagok):

Nyálkatömlők (bursae)
A térdizületnél több van, egyesek csontfelszínek (pl.: patella) védelmére szolgálnak, a bőr ill. a fascia ( izompólya ) alatt foglalnak helyet, mások az izmok tapadó inait párnázzák alá.
- a térdizülettel összefüggő
- a térizülettel össze nem függő:

A térd működése:

Vízszintes haránttengely körül:
- flexio-extensio

A lábszár hossztengelye körül
- befelé és kifelé rotatio

- 147 -

Combizmok ( a térdre ható izmok )

A combon- a térdizületre ható - három jól elkülöníthető izomcsoportot találunk:
- elülső oldalon a feszítők
- hátsó oldalon a hajlítók
- belül a közelítők

Az izmok elhelyezkedése tehát fordított, mint a felkaron, ahol a hajlítók elől és a feszítők hátul vannak.

Feszítők

Szabóizom (m. sartorius)
A test leghosszabb izma. Kb. kétujjnyi széles, lapos izom.
Eredés: elülső felső csípőtövis (spina iliaca anterior superior)
Tapad: lapos ún. lúdláb-képző - ínnal a sípcsont felső belső érdességén (tuberositas tibiae)
Működés:
- segít a comb közelítésében és hajlításában
- combot kifelé forgatja
- a lábszárat hajlított helyzetében befelé forgatja

Működéskiesésnél: megnehezített a combok keresztbevetése ülő helyzetben

Négyfejű combizom (m. quadriceps femoris)
Egyike a test legerősebb izmainak. Fejeivel körülveszi a combcsont testét egész hosszában.

Négy fejének önálló neve van:
- egyenes combizom
- belső vaskos izom
- külső vaskos izom
- középső vaskos izom
Ered: - egyenes feje az elülső alsó csípőtövisen
          - többi feje a combcsont felső harmadában

Tapad: a térdkalács közvetítésével a sípcsont elülső érdességén
Működés:
- feszíti a lábszárat (a térdizület egyetlen feszítője, ezért fontos szerepe van a járásban
- guggolásból való felálláskor a test súlyát is tartja

Hajlítók
Valamennyi a medencecsontot képező ülőcsont ülőgumóján ered és inaik a térdhajlatot belülről, illetve kívülről határolják. Három izom tartozik ebbe a csoportba.

Félig-hártyás izom (m. semimembranosus)
Eredés: ülőcsont ülőgumója
Tapad: sípcsont felső belső bütykén
Működés: - lábszárat hajlítja
     - hajlított térdizület mellett a lábszárat befelé forgatja
- 148 -

Félig-inas izom (m. semitendinosus)
Eredés: ülőcsont ülőgumója
Tapad: sípcsont felső érdességén
Működés: - lábszárat hajlítja
     - hajlított térdizület mellett a lábszárat befelé forgatja

Kétfejű combizom (m. biceps femoris)
Eredés: egyik feje az ülőcsont ülőgumója, a rövid fej a combcsonton
Tapad: a szárkapocs fején
Működés: - lábszárat hajlítja
     - hajlított térdizület mellett a lábszárat kifelé forgatja