2013. május 14., kedd

Fertőtlenítési alapfogalmak

Higiene:
   Az orvostudománynak az a része, amely az egészség megvédését, a károsodások megelőzését kívánja elérni.
Mikroorganizmus:
   Szabad szemmel nem látható legkisebb élő szervezet ( baktérium, vírus)
Expozíció: behatási idő
Ágens: változásokat előidéző anyag, erő, hatóanyag
Aszepszis:
   A betegellátás során alkalmazott munkamódszerek, munkafolyamatok és magatartásformák összessége, amelyekkel a mikroorganizmusok a beteg nyitott testszöveteitől, nyálkahártyáitól, testüregeitől távol tarthatók. Az aszepszis biztosítását szolgálja a steril eszközök, anyagok, műszerek alkalmazása, valamint a fertőtlenítéssel létrehozott mikrobaszegény környezet egyaránt.
Antiszepszis:
   Azon eljárások összessége, amelyek az élő szervezetben, testüregekben vagy sebekben a mikrobákat elölik vagy szaporodásukat gátolják. Az ilyen céllal alkalmazott szereket, az antiszeptikumokat mindig külsőleg, bőrfelületen vagy nyálkahártyán alkalmazzuk.
Fertőtlenítés – desinfectio
            Azon eljárások összessége, amelyek a külső környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására, illetőleg fertőzőképességük megszüntetésére irányulnak.
A fertőtlenítést végezhetjük:
n  Fizikai,
n  Kémiai,
n  Kombinált fertőtlenítő eljárásokkal.
Fertőtlenítő hatás fogalma
Azok a fizikai, kémiai, fizikai-kémiai tényezők, amelyek a mikroorganizmusokkal közvetlenül érintkezve, megfelelő intenzitás és aktivitás mellett, meghatározott behatási idő alatt azok pusztulását, inaktiválását okozzák.
MEGELŐZŐ FERTŐTLENÍTÉS
A fertőzés terjesztése szempontjából különösen veszélyes helyeknek, anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak megelőző jelleggel történő fertőtlenítése, függetlenül attól, hogy az adott helyen és időben van-e fertőző forrás, vagy nincs.
    A kórházi környezetben a fokozott járványveszély miatt állandó jelleggel kell megelőző fertőtlenítést végezni, amely kiterjed a kórház minden olyan osztályára, részlegére, helyiségére, ahol a fertőzés veszélye fennáll.
FOLYAMATOS FERTŐTLENÍTÉS
   A fertőző beteg környezetében, a beteg szervezetéből folyamatosan vagy szakaszosan ürülő kórokozók elpusztítása céljából, a fertőzőképesség egész ideje alatt végezni kell.
. ZÁRÓ FERTŐTLENÍTÉS
   A fertőző beteg gyógyulása – elszállítása - elhalálozása után a környezetben visszamaradt kórokozó elpusztítására szolgál.